تماس با ما

شیراز - میدان ولیعصر (عج) بلوار پیرنیا - خیابان مثنوی - کوچه یک (پشت درمانگاه نادر کاظمی) انتهای ده متری قدس

شماره تلفنهای داخلی سازمان
 
شماره داخلی نام خانوادگی واحد مربوطه شماره داخلی نام خانوادگی واحد مربوطه
256  آقای ایروانی اجرایی 240 ~~آقای صفایی اداره کمک و انتقال صنوف
           
241   اشتراکات 221 خانم صفری ممیزی
           
229 آقای آهویی مزایده و مناقصه 224 خانم صیادی مغایرتها
           
227 خانم باقری مزایده و مناقصه 243 ~~آقای طالبی کمیسیون بند20
           
231 ~~آقای معیت رئیس اداره برنامه ریزی 219 ~~آقای ظهرابی فنی
           
201 ~~آقای جعفرپور مسئول دفتر 219 ~~آقای عابدینی فنی
           
251 ~~آقای خیرات اداره ساماندهی مشاغل 215 خانم رسولی روابط عمومی
           
232 ~~آقای معصومی رئیس اداره مالی و اقتصادی 230 ~~آقای حسینی معاون ساماندهی
           
228 ~~آقای رجبی قراردادها 216 خانم کرمی حقوقی
           
254 ~~آقای رستمی اجرایی 236    
           
259 ~~آقای رضایی- کریم اجرایی 222 ~~آقای لطیفی کارپردازی
           
212 ~~آقای رضایی-داریوش کارگزین 219 ~~آقای معزی فنی
           
223 ~~آقای رضایی-رحمت درآمد 211 ~~آقای یوسفی فنی
           
214 ~~آقای بحرانی بازرسی      
           
250 ~~آقای چوگان باز سرپرست معاونت اجرایی 225 خانم شریفی راد حقوق و دستمزد
           
272 خانم مهر آیین ماشین نویسی 223    آقای طیفی کارپرداز
           
260   آقای زارعی ساماندهی مشاغل 242 ~~آقای هوشمندی حقوقی
           
233 آقای سامانیان دفتر مالی و اقتصادی      
           
225 خانم شریفی راد حقوق و دستمزد 217   املاک
           
227 شریفی مقدم بایگانی 222 ~~آقای یکماز کارپردازی
           
213 ~~آقای فیروزی حراست      
        فکس 37250735
271 خانم  صالحی دبیرخانه  
 
 
 

منبع : سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی
تعداد بازدیدها : ۱۹۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
محمد رضا غلباش
محمد رضا غلباش

شماره دفتر : 37250836

نمابر : 37250735آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳